Nus encurin  in/a tgirunz/a  HF ed in/a tgirunz/a FaGe,  pensum da lavur tenor cunvegnintscha (inserat)

Beinvegni sin la pagina da Spitex Cadi

Secretariat Spitex Cadi
Casa da scola
7172 Rabius

081/936 36 40 (tel)
081/936 36 41 (fax)
spitexcadi@bluewin.chUras da da spurtegl

gliendisdis-venderdis
09.00 - 11.00
13.30 - 16.30

Links directs:
> Rapport da gestiun e quen 2015 (PDF)
> Protocol dalla 19. radunonza generala 27.04.2015 (PDF)
> Preventiv 2016 (PDF
Spitex Logo
Agid e tgira a casa